โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น)
การมีส่วนร่วมของประชาชน


งานประชาสัมพันธ์โครงการ

การประชาสัมพันธ์ของโครงการ ประกอบด้วย แผนเตรียมความพร้อมชุมชน แผนการนำเสนอข้อมูลผ่าน Web site ของโครงการ และแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และสร้างทัศนคติที่ดี และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ต้องมีความต่อเนื่องและเป็นระบบตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้วยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6668 ต่อ 24025
โทรสาร : 0-2354-6668 ต่อ 24025
อีเมล : [email protected]

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
เลขที่ 2 หมู่ 2 บ้านหนองหิน ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-2354-6668-75 ต่อ 42217
โทรสาร : 0-4211-3379
อีเมล : [email protected]
บริษัท สแปน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ : คุณฐิฏิกรณ์ อภิบุญสุวรรณ
โทรศัพท์ : 0-2718-7304-06
โทรสาร : 0-2718-7303
อีเมล : [email protected]

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณสุภัตรา ปรีชา
โทรศัพท์ : 0-2948-6014-8
โทรสาร : 0-2948-6013
อีเมล : [email protected]

COPYRIGHT © PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.