โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น)


ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่ศึกษาของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2 (เดิม) หรือทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 12 อยู่ในแนวเหนือ-ใต้ บริเวณกิโลเมตรที่ 449+960 กับทางหลวงหมายเลข 216 (ทางเลี่ยงเมืองด้านใต้) อยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก บริเวณกิโลเมตรที่ 0+000 ครอบคลุมพื้นที่ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 2 ตำบล แสดงดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ

รูปที่ 4-1 ตำแหน่งและที่ตั้งโครงการ และตำแหน่งแหล่งโบราณสถานบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ในระยะ 1 กิโลเมตร


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6668 ต่อ 24025
โทรสาร : 0-2354-6668 ต่อ 24025
อีเมล : [email protected]

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
เลขที่ 2 หมู่ 2 บ้านหนองหิน ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-2354-6668-75 ต่อ 42217
โทรสาร : 0-4211-3379
อีเมล : [email protected]
บริษัท สแปน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ : คุณฐิฏิกรณ์ อภิบุญสุวรรณ
โทรศัพท์ : 0-2718-7304-06
โทรสาร : 0-2718-7303
อีเมล : [email protected]

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณสุภัตรา ปรีชา
โทรศัพท์ : 0-2948-6014-8
โทรสาร : 0-2948-6013
อีเมล : [email protected]

COPYRIGHT © PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.